Informasi

SELAMAT DATANG KE SISTEM EHADIR
Kehadiran Pegawai / Anggota JUPEM

Tatacara Penggunaan Terminal eHADIR

1. Waktu Masuk Kerja

- scan muka

2. Waktu Balik Kerja

- scan muka

3. Mohon jangan tekan Menu

lain pada terminal.

4. PERHATIAN !!!

MAKLUMAT MASA CHECK IN ANDA HANYA AKAN DIPAPARKAN PADA SISTEM eHADIR SELEPAS JAM 9.30 PAGI.

ELAKKAN DARI MEMAKAI MASK SEMASA PROSES IMBAS MUKA.

TANGGUNGJAWAB PENTADBIR BAHAGIAN
- Memastikan rekod peribadi kakitangan (profail) dikemaskini.

- Mewujudkan/ mengemaskini jadual waktu kerja kakitangan bahagian (jika kerja syif).

- Mewujudkan pelulus bagi kakitangan bahagian( bagi tujuan kelulusan hadir lewat @ pulang awal @ kursus /mesyuarat luar dll)

- Mengurus dan menjana laporan kehadiran bahagian.


TATACARA SEBELUM MEMASUKKAN TARIKH BERTUKAR/ BERSARA .
Jika terdapat staff yang akan bertukar keluar dari JUPEM atau bersara.

1. Sebelum tarikh bertukar/bersara di masukkan ke dalam sistem.

2. Jika staff tersebut adalah Pelulus, mohon beliau untuk selesaikan proses kelulusan yang ada terlebih dahulu.

3. Selepas itu Peyelaras Jabatan perlu kemaskini kepada Pelulus baharu kepada staff yang berkaitan.

4. Setelah selesai Penyelaras Jabatan boleh masukkan tarikh bertukar/bersara ke dalam sistem.